Αντικλεπτηκό

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Slave..Τα χείλη της, καμβάς μου
τον τελεφταίο καμβά για μένα
τα χείλη μας..
Τα χέρια μου θα ζωγραφίσουν
το μεγαλήτερο αριστούργημα μου,
θα είναι αργά και θα τρέξουν πάνω
στους ώμους της σαν γλυπτική τέχνη..
Ό χορός, δεν χρειάζεται μουσική,
μόνο οι κτύποι της καρδιάς
της αγάπης
ανταποδοτική..
Δεν υπάρχουν σχόλια: