Αντικλεπτηκό

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Όλα.Ξέρεις τί πειρες  μαζί σου ψυχή μου όταν έφυγες?
Όλα.
Αυτό πειρες, όλα όσα δεν προλάβαμε μαζί να μοιραστούμε.