Αντικλεπτηκό

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Take what you need...

Take what  you
need

LOVE
HOPE
FAITH
COURAGE
PEACE
PASSION
BEAUTY
FREEDOM
A MIRACLE
HONOR
SMILE
OPORTUNITY
A CHANCE
YOU
LUCK

Δεν υπάρχουν σχόλια: